Fiske

Här skall du finna ärenden som berör fisket och fiskevårdsföreningar inom området

Årsmöte i Järnsjöns fvof:

Plats: Sanda missionshus!

Tid: 2023 den 7 MAJ KL. 17.00