Ström- Långelanda vvo

Här bygger vi en ny hemsida som behandlar ärenden som berör Ström-Långelanda vvo

Från ett älgpass

Årsmöte

Ström Långelanda VVO kallar till årsmöte 2 juni 2023, kl. 18.00.
Möteslokal är jaktstugan vid slakthuset Plan, N Ström.

Protokoll från ordinarie jaktstämma 2022

finns under fliken ”Protokoll”.

Utdrag från protokollet:

§ 12.              Fastställande av avgifter.

                      Stämman beslöt att fastställa avgiften för jakträttsbevis till:

Älg/småvilt 200:-, Älg 200:-, Småvilt 200:-  och avgiften för jaktgästbevis 50:-  per st. (3 st. jakträttsbevis kan lösas av varje jakträttsinnehavare och nyttjas till tre st. gäster för en dag eller en gäst i tre dagar).

Kostnad för utebliven arbetsdag 300:-.

§ 16.              Val av personer att utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.

Till personer att utfärda jakträtts- och jaktgästbevis valde stämman Staffan Adolfsson, Eskil Faktus och Lennart Bohlin.

Stämman beslöt att slopa systemet med fysiska jaktkort.

Resp. säljare listar upp försålda jakträttsbevis och redovisar till kassören i lagom tid före bokslutsårets utgång.

Beträffande lösen av jaktgästbevis finns möjligheten att även maila uppgifter till Lennart Bohlin samt att betala in avgiften via swish. Detta skall ske senast samma dag som gästbeviset skall gälla. (swish nr 070-658 2174).

                   

 

Kontanthantering

För att minimera kontanthanteringen är det bra om ni som har en etablerad jakträtt kan betala jakträttsbevis och ev avgift för ej utförd arbetsdag med Swish till Lennart Bohlin nr 070658 21 74. Ange följande på avin Betalare, Ström-Långelanda och vad betalningen avser. ex (jakträttsbevis älg +arbetsdag) Kvittot på Swish betalningen gäller som jakträttsbevis.

OBS vid jaktgästbevis skall även gästens namn och datum för jakten anges.

Avgifter: Jakträttsbevis 200:- gäller Såväl all jakt, älgjakt som småviltsjakt . Jaktgästbevis 50:- per gäst och dag. max 3 dagar /jaktår och jakträttsinnehavare. Arbetsdag 300:-.

Slut på meddelande.

Lösenord för underliggande sidor kan du få från den som du har köpt jakträttsbevis från.

I